På baggrund af Klimafondens budget og strategi vil Klimafonden tidligst have reetableret grundkapitalen og råde over frie midler ved udgangen af 2023.

Med den viden har bestyrelsen besluttet at udskyde formuleringen af uddelingspolitikken, indtil der er udsigt til, at fonden råder over frie midler, og politikken dermed bliver relevant.