Klimavenlig strøm er produceret gennem vedvarende energikilder som for eksempel vind-, sol- eller vandkraft.

Hver eneste dag får vi alle strøm gennem vores stikkontakter. Denne strøm transporteres typisk gennem elnettet. I det almindelige elnet transporteres strømmen samlet, og det er derfor ikke muligt at adskille det, som kommer fra kulkraft, vandkraft, vindkraft eller andre former energikilder. Vi kan derfor ikke blot vælge, hvilken slags strøm vi vil bruge, når vi tænder lyset i køkkenet, i soveværelset eller måske i sommerhusets stue. Derfor vil det gøre en forskel for klimaet, at vi øger andelen af klimavenlig vedvarende energi i den samlede mængde af strøm, som transporteres i elnettet.

Klimafonden investerer i vedvarende energianlæg for eksempel vindmøller med det fokus at producere mindst lige så meget klimavenlig strøm, som der bruges af Klimafondens bidragsydere. Derefter sælges den producerede strøm for at øge andelen af klimavenlig strøm på markedet, og på denne måde neutraliseres den negative klimaffekt for Klimafondens bidragsydere.