Klimafondens formål er:

  1. at investere i energianlæg, der producerer elektricitet, som er baseret på vedvarende energikilder, samt at afsætte den producerede elektricitet på markedet

  2. at stryke beskyttelsen af naturmiljøet mod klimagasser - for eksempel CO2 og andre miljøbelastende udledninger fra produktion af energi

  3. at opkøbe og annullere CO2-kvoter, samt at opkøbe oprindelsesgaranticertifikater fra produktion af elektricitet på grundlag af vedvarende energi, og at anvende andre lignende instrumenter - herunder;

    • at yde støtte til at stryke den vedvarende og klimavenlige energiproduktion, så den nuværende miljøbelastende energiproduktion kan erstattes

    • at yde støtte til at styrke foranstaltningerne, der reducerer energiforbruget og dermed miljøbelastningerne fra den nuværende miljøbelastende energiproduktion

    • at yde støtte til forskning og oplysning indenfor punkt 2 og 3.