Vores mølle

Klimafonden købte via sit 100% ejede datterselskab Klimafonden Invest A/S, sin første vindmølle i sommeren 2015. Møllen er en Vestas V117, og den 150 meter høje vindmølle forventes at producere 10 millioner kilowatttimer om året. Det svarer til forbruget i 2.500 almindelige husstande.

Målsætninger

Det er Klimafondens mål at opføre vedvarende energianlæg med så stor effektivitet som muligt. Vindmøller er som udgangspunkt den mest effektive teknologi.

Klimafonden foretrækker at investere i landbaserede vindmøller i Danmark. Skulle investeringsmulighederne i Danmark blive udtømt, kan Klimafonden også vælge at investere i udenlandske anlæg. Det har fuldt ud den samme klimaeffekt.

Det skal understreges, at fonden ikke deltager i statsudbud af vindmølleparker på havet, da sådanne investeringer alligevel foretages af andre aktører. Det er vigtigt for fonden, at investeringerne har størst mulig additionalitet og udgør en helt reel forskel til fordel for klimaet og miljøet.