Klimafonden er en uafhængig fond, der støtter omstillingen af vedvarende og klimavenlig energi.

Klimafonden har to primære formål:

  • Et erhvervsdrivende formål
  • og et almennyttigt formål.

Det erhvervsdrivende formål er med til at støtte omstillingen af vedvarende energi. Det sker gennem investeringer via sit 100% ejet datterselskab Klimafonden Invest A/S, der producerer klimavenlig strøm, som for eksempel vindmøller. Det almennyttigte formål skal igennem det erhvervsdrivende formål være med til at sikre, at Klimafonden er aktiv i beskyttelsen af naturmiljøet mod klimagasser og andre udledninger.

Overskydende strøm, som bliver produceret af fondens vedvarende energianlæg, vil blive anvendt til geninvesteringer, så fonden forbliver bæredygtig.

 

Det klimavenlige elprodukt GlobalEnergi

Klimafonden indsamler kapital til fondens virke gennem et samarbejde med Andel Energi A/S. Det sker gennem deres klimavenlige tillæg til et elprodukt, GlobalEnergi. Produktet er udviklet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og sikrer et bidrag til mere vedvarende energi

Læs mere om produktet

 

Klimafondens virke

Klimafondens virke er reguleret af Lov om Erhvervsdrivende fonde, hvilket betyder,:

  • at fonden er en selvstændig og uafhængig juridisk enhed, der er fri af andre interesser
  • at fonden har en uafhængig bestyrelse, der skal agere selvstændigt
  • at fondens midler ikke kan gå tilbage til stifteren og kun til vedtægtsbestemte formål
  • at fonden skal efterleve den governance, der følger af loven og Anbefalinger for god Fondsledelse
  • at fonden er underlagt fondsmyndigheden tilsyn.

Fondskonstruktionen giver en meget høj sikkerhed for bidragsyderne og sikrer, at bidragene går til det rigtige formål – og intet andet, samt at fonden er transparent i dens virke.