Bestyrelsen består af medlemmer, der er udpeget af henholdsvis Andel, Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Naturfredningsforening, og er udpeget i henhold til fondens vedtægter.

 

Bestyrelsesliste:

Jesper Lange (formand)

 • 55 år, mand
 • Stabsdirektør, Andel Holding A/S
 • Udpeget af Andel Holding A/S (stifter)
 • Indtrådt den 28. april 2014 og genudpeget den 27. april 2015 , d. 28.april 2017 samt d. 30. april 2019.
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2021.
 • Uddannet cand. merc. og har arbejdet en årrække med ledelse, strategi og forretningsudvikling i elforsynings­sektoren
 • Bestyrelsesformand i Klimafonden Invest A/S, Clever A/S og Cerius A/S.
 • Anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1, da den pågældende er direktør i Andel Holding A/S, som har en administrationsaftale med Klimafonden
 • Honorar ikke modtaget

 

Ole Hillebrandt Jensen

 • 58 år, mand
 • Økonomidirektør, Andel Holding A/S
 • Udpeget af Andel Holding A/S (stifter)
 • Indtrådt den 24. februar 2011 og genudpeget den 30. april 2013, den 27. april 2015, d. 28. april 2017 og d. 30. april 2019.
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2021.
 • Uddannet HD-R fra CBS i København og har i en årrække arbejdet med strategi, økonomi, finansiering, likviditetsstyring og ledelse – ikke mindst i energisektoren, hvor arbejdet også har omfattet opkøb og fusioner
 • Direktør i Klimafonden Invest A/S og Hillebrandt Invest ApS
 • Bestyrelsesformand i Rodsand Offshore Windfarm AB, SEAS-NVE Strømmen A/S og SEAS-NVE Finans A/S samt medlem af bestyrelsen i Klimafonden Invest A/S, Fibia Komplementar ApS, Fibia P/S
 • Anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fonds­ledelse, punkt 2.4.1, da den pågældende er direktør i Klimafonden Invest A/S og Andel Holding A/S, hvoraf sidstnævnte har en administrationsaftale med Klimafonden
 • Honorar ikke modtaget

 

Kristian Elmholdt Stubkjær

 • 66 år, mand
 • Institutdirektør, professor, DTU-Elektro
 • Udpeget af Danmarks Tekniske Universitet
 • Indtrådt den 24. februar 2011, genudpeget den 30. april 2013, den 27. april 2015, den 28. april 2017 og d. 30. april 2019.
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2021.
 • Uddannet civilingeniør med speciale i svagstrøm og elektrofysik og har arbejdet en årrække med forskning og uddannelse inden for elektroteknologi i bred forstand
 • Medlem af bestyrelsen i Klimafonden Invest A/S og Thomas B. Thriges Fond
 • Direktør i Kristian Stubkjær Holding ApS og KS Scientific ApS
 • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fonds­ledelse, punkt 2.4.1
 • Honorar modtaget på kr. 20.000

 

Morten Pedersen

 • 56 år, mand
 • Afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening
 • Udpeget af Danmarks Naturfredningsforening
 • Indtrådt den 30. april 2019
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2021
 • Uddannet cand. scient. pol. og har arbejdet en årrække i bl.a. Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet samt Rambøll med en række miljø- og klimapolitiske emner
 • Anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1
 • Honorar modtages ikke

 

Jon Balsby

 • 52 år, mand
 • Chefjurist, advokat i Andel Holding A/S
 • Udpeget af Andel Holding A/S (stifter)
 • Indtrådt den 20. april 2018, genudpeget d. 30. april 2019
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2021
 • Uddannet cand. jur. og advokat
 • Har i en årrække arbejdet med juridiske forhold som ekstern og som virksomhedsansat advokat med særlig fokus på it-, tele- og energisektoren.
 • Bestyrelsesmedlem i Klimafonden Invest A/S, SEAS-NVE Udelys A/S og SEAS-NVE Finans A/S
 • Anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1, da den pågældende er ansat i Andel Holding A/S, som har en administrationsaftale med Klimafonden.
 • Honorar modtages ikke.

Download skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.