Bestyrelsen består af medlemmer, der er udpeget af henholdsvis Andel, Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Naturfredningsforening, og er udpeget i henhold til fondens vedtægter.

 

Bestyrelsesliste:

Jesper Lange (formand)

 • 57 år, mand
 • Stabsdirektør, Andel Holding A/S
 • Udpeget af Andel Holding A/S (stifter)
 • Indtrådt den 28. april 2014 og genudpeget den 27. april 2015, d. 28.april 2017, d. 30. april 2019 samt d. 28. april 2021.
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2023.
 • Uddannet cand.merc. og har arbejdet en årrække med ledelse, strategi og forretningsudvikling i elforsyningssektoren
 • Bestyrelsesformand i Klimafonden Invest A/S, Clever A/S og Klimafonden herudover også Næstformand i Obviux A/S og medlem af bestyrelsen i SEAS-NVE Strømmen.
 • Anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1, da den pågældende er direktør i Andel Holding A/S, som har en administrationsaftale med Klimafonden
 • Honorar ikke modtaget

 

Ole Hillebrandt Jensen

 • 60 år, mand
 • Økonomidirektør, Andel Holding A/S
 • Udpeget af Andel Holding A/S (stifter)
 • Indtrådt den 24. februar 2011 og genudpeget den 30. april 2013, den 27. april 2015, d. 28. april 2017, d. 30. april 2019 samt D. 29. april 2021
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2023.
 • Uddannet HD-R fra CBS i København og har i en årrække arbejdet med strategi, økonomi, finansiering, likviditetsstyring og ledelse – ikke mindst i energisektoren, hvor arbejdet også har omfattet opkøb og fusioner
 • Medlem af Direktionen i Klimafonden Invest A/S, Hillebrandt Invest ApS, Fibia Komplementar ApS, Andel Holding A/S og
 • Bestyrelsesformand i Nexel A/S, SEAS-NVE Finans A/S og Andel Lumen samt medlem af bestyrelsen i Klimafonden Invest A/S, Fibia P/S, Klimafonden, Impagt Invest Sjælland A/S og Energi Danmark.
 • Anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1, da den pågældende er direktør i Klimafonden Invest A/S og Andel Holding A/S, hvoraf sidstnævnte har en administrationsaftale med Klimafonden
 • Honorar ikke modtaget

 

Niels Peter Hauge Madsen

 • 65 år, mand
 • Afdelingschef, DTU Vindenergi
 • Udpeget af Danmarks Tekniske Universitet
 • Indtrådt den 10. juni 2020, genvalgt 29. april 2021.
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2023.
 • MSC og PHD fra det Danmarks Tekniske universitet, HD
 • Medlem af bestyrelsen i Klimafonden Invest A/S og Klimafonden
 • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1
 • Honorar ikke modtaget

 

Lars Midtiby

 • 44 år, mand
 • Udpeget af Danmarks Naturfredningsforening
 • Medlem af bestyrelsen i Klimafonden og Klimafonden Invest
 • Indtrådt den 29. april 2021
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2023
 • Uddannet Jurist fra Aarhus universitet og MPA fra CBS
 • Anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1
 • Honorar ikke modtaget

 

Jon Balsby

 • 54 år, mand
 • Chef jurist, advokat i Andel Holding A/S
 • Udpeget af Andel Holding A/S (stifter)
 • Indtrådt den 20. april 2018, genudpeget d. 30. april 2019 og d. 29. april 2021.
 • Valgperiode udløber efter årsmødet i 2023
 • Uddannet cand.jur. og advokat
 • Har i en årrække arbejdet med juridiske forhold som ekstern og som virksomhedsansat advokat med særlig fokus på it-, tele- og energisektoren.
 • Bestyrelsesmedlem i Klimafonden Invest A/S, SEAS-NVE Finans A/S, Klimafonden, Cerius A/S, Radius Elnet A/S
 • Anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1, da den pågældende er ansat i Andel Holding A/S, som har en administrationsaftale med Klimafonden.
 • Honorar ikke modtaget

Download skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.