SKAT har godkendt Klimafonden som almennyttig efter ligningslovens paragraffer 8A og 12, stk. 3, hvilket betyder, at private bidrag, der gives gennem Andel Energi A/S's elprodukt GlobalEnergi, kan få et ligningsmæssigt fradrag for deres bidrag til Klimafonden.

Fradraget har pt. en skatteværdi på cirka 31 procent. Det betyder, at bidraget på 12 øre per kilowatttime, som du bidrager til Klimafonden i forbindelse med GlobalEnergi, kun kommer til at koste dig cirka otte øre efter skat. De cirka fire øre får du tilbage i skat.

For en gennemsnitlig husstand, der bruger 4.500 kilowatttime om året, betyder det, at de netto kan få klimavenlig strøm i form af GlobalEnergi for under 1 krone om dagen. Fradraget kan kun opnås ved indberettelse af sit CPR-nummer til Andel Energi, som håndterer indberetningen til Skat for Klimafonden.